herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

uchwała nr XIX/155/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości


                                             Uchwała Nr XIX/155/2004   

                                                Miejskiej w Moryniu

                                               z dnia 9 września 2004 r                                           

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055i nr 116, poz.1203) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Moryń od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomość składającą się z działki zabudowanej nr 112/12 o pow. 0,8716 ha obręb Witnica.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                          Głodny Karol

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 06-12-2004 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2004 07:55