herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

uchwała nr 158/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości


                                                U c h w a ł a XIX/158/2004

                                              Rady Miejskiej w Moryniu 

                                                  z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. Nr 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje :

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Moryń od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Cedyni z siedzibą w Golicach działkę nr 149/27   o pow.0,0372 ha zabudowaną osadnikiem Inhoffa położoną w obrębie Klępicz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                        Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 06-12-2004 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2004 08:46