herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

uchwała nr XIX/160/04 w sprawie wyrażenia zgody wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własnośc nieruchomości


                                    U c h w a ł a N r XIX/160/2004
                                    Rady Miejskiej w Moryniu
                                    z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

   § 1.  Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Moryń od Nadleśnictwa Mieszkowie nieruchomości zabudowanej składającej się z lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 53,90 m2 , piwnicy o pow.1,90 m2 i udziału 23/100 w działce nr 85/3 o pow. 0,2355 ha w obrębie ewidencyjnym Witnica w miejscowości Witniczka. 

   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                   Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 06-12-2004 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2004 09:07