Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 122/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę

Zarządzenie Nr 122/2020
Burmistrza Morynia

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.  Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej  nr 184/40 o pow. 18,00 m2, położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod składowanie drewna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: roczny czynsz – 48,06 zł. (słownie: czterdzieści osiem złotych 06/100). Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2021 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. 1 Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej  nr 184/40 o pow. 18,00 m2, położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod składowanie drewna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: roczny czynsz – 48,06 zł. (słownie: czterdzieści osiem złotych 06/100). Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2021 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. 1 Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej  nr 184/40 o pow. 27,00 m2, położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, pod garaż blaszany. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: roczny czynsz – 95,31 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 31/100). Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2021 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, § 2, § 3 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, stronach  internetowych Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 6. Termin wywieszenia wykazu: od 28 grudnia 2020 r. do 18 stycznia 2021 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-12-2020 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 28-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2020 10:42