Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 6/2021
Burmistrza Morynia

z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 41 o pow. 0,1498ha, położoną w obrębie 1 miasta Moryń, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00037269/7, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Działka ma nieregularny kształt. Dojazd do działki dobry - drogą publiczną.

Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa gruntu pod plac składowy, na okres do 3 lat. Z zastosowaniem przepisów prawa dotyczących ustawy  o drogach publicznych i ruchu drogowym.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat - wysokość czynszu –  333,31 zł ( słownie: trzysta trzydzieści trzy 31/100) płatny do 10-go każdego miesiąca z góry. Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, ogłoszenie w prasie -  infopublikatorze.pl stronach internetowych Urzędu,

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 19 stycznia 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-01-2021 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 19-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2021 14:42