Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń  i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu

ZARZĄDZENIE  Nr 9 /2021

BURMISTRZA  MORYNIA

z dnia 22 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń  i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu

 

Działając na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam stawki bazowe czynszu za wynajem 1 m2 lokali użytkowych stanowiących własność gminy Moryń, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się stawki bazowe czynszu za dzierżawę 1m2 gruntów stanowiących własność gminy Moryń, określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się stawki:

- bazowe czynszu za umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych,

- bazowe czynszu w sprawie wywieszania plakatów wyborczych, określonych,

- bazowe czynszu w sprawie wydzierżawiania alei owocowych, określonych,

- opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu,

określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2021 r. w zawartych umowach dzierżawy i najmu dokonać zmiany wysokości czynszu o  3,4 %.

§ 5. Za nieruchomości gminne użytkowane bez podstawy prawnej przez osoby fizyczne, osoby prawne  i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej stosuje się wzrost stawki o dalsze 50% do czasu uregulowania stanu prawnego w stosunku do stawek bazowych wymienionych w załącznikach nr 1,2,3 do Zarządzenia Burmistrza Morynia Nr  9/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

§ 6. Traci moc Zarządzenie  Nr  12/2020  Burmistrza Morynia z dnia  25 lutego 2020 r.                        w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń  i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu .

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek


Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Burmistrza Morynia

Nr 9/2021 z dnia  22 stycznia 2021 r.

Ustala się minimalne stawki bazowe za wynajem lokali użytkowych przeznaczonych na n/w cele:

1.

Działalność handlowa                                        

9,06 zł/m2

2.

Magazyny 

3,20 zł/m2

3.

Działalność usługowa                                        

6,09 zł/m2

4.

Działalność rzemieślnicza                                 

6,09 zł/m2

5.

Działalność produkcyjna                                   

9,14 zł/m2

6.

Na cele biurowe                                                  

11,89 zł/m2

7.

Na usługi hotelarskie                                         

6,09 zł/m2

8.

Działalność barowo - gastronomiczna            

6,09 zł /m2

9.

Budynki gospodarcze wykorzystywane na cele składowania narzędzi, opału, zbóż         

0,92 zł/m2

 

10.

Za budynki gospodarcze służące jako pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej             

0,59 zł/m2

 

11.

Za budynki przeznaczone do prowadzenia  działalności gospodarczej związanej z transportem publicznym       

0,92 zł/m2

 

12.

Na inne cele                                                                                                                   

3,81 zł/m2

 

Do czynszu doliczany będzie obowiązujący podatek od towarów i usług ( Vat).

W zależności od wyposażenia lokali użytkowych cena może ulec podwyższeniu (energia elektryczna, woda, c.o., c.w., kanalizacja).


 Załącznik nr 2 do

 Zarządzenia Burmistrza Morynia

 Nr  9/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

 

Ustala się minimalne stawki opłat  za dzierżawę gruntów przeznaczonych  na n/w cele:

1.

Za grunty dzierżawione na cele handlowe:

kioski, pawilony oraz punkty małej gastronomii

47,50 zł/m2   - rocznie,

 

2.

Za grunty dzierżawione na cele usługowe:

9,12 zł/m2     - rocznie,

 

3.

Za grunty dzierżawione pod magazyny składowe, place składowe:

 

2,76zł/m2    - rocznie

4.

Za grunty dzierżawione na cele produkcyjne:

 

63,93 zł/m2   - rocznie

5.

Za grunty dzierżawione na cele imprez:

 

9,12 zł/m2    - rocznie

6.

Za grunty wydzierżawione dla potrzeb cyrku , wesołego miasteczka

112,12 zł     - za 1 dzień

7.

Za grunty dzierżawione na cele rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe

0,37 zł/m2  - miesięcznie przy umowach krótkoterminowych,

0,24 zł/m2    - rocznie,

8.

Za grunty dzierżawione pod uprawę warzyw:

1064,72 zł/ha  - rocznie

9.

Za grunty pod garażami i teren przyległy do garaży

3,65 zł/m2   - rocznie,

10.

Za grunty dzierżawione na cele rolne

do pow. 0,10 ha  - 1065,43 zł/ha  - rocznie,

powyżej 0,10 ha  - 228,37 zł/ha  - rocznie,

łąki -   74,83 zł/ha – rocznie,

11.

Za grunty dzierżawione na inne cele:

2,27 zł/m2   - rocznie.

 

Do czynszu doliczany będzie obowiązujący podatek od towarów i usług ( Vat).


                                            

Załącznik nr 3 do

Zarządzenia Burmistrza Morynia

Nr 9/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

1.

Za umieszczanie reklam na budynkach i gruntach gminnych

7,69 zł /m² - miesięcznie

(za 1m2 powierzchni reklamy lub baneru reklamowego)

2.

Za zamieszczanie plakatów i banerów wyborczych             w świetlicach wiejskich, na tablicach informacyjnych       i obiektach stanowiących własność gminy Moryń

- za plakat formatu A4 -  5,13 zł.,

- za plakat formatu A3 -  7,69 zł.,

- za plakat formatu A2 – 30,24 zł.,

- baner wyborczy – 289,61 zł/szt.

 

3.

Za  wydzierżawienie drzew owocowych rosnących przy drogach gminnych i nieruchomościach gminnych

6,43 zł     

(1 szt. drzewa owocowego )

 

 

4.

za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń                                 i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu:

 

 

- 1,40 zł brutto/km - za kilometry przejechane w czasie akcji ,

- 117,66 zł brutto/godzinę-  za czas trwania interwencji   

-  10,34 zł  brutto/dobę pobytu - za pobyt zwierzęcia  w punkcie tymczasowego przetrzymywania - 

Do czynszu doliczany będzie obowiązujący podatek od towarów i usług ( Vat).

W przypadku bezumownego wywieszania plakatów i banerów wyborczych  naliczane będą stawki w podwójnej wysokości w stosunku do stawek określonych w pkt 1.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-01-2021 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 22-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2021 15:11