herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała nr XIX/163/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia


Uchwała Nr XIX/163/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 9 września 2004 r

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia

Na podstawie art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks Postępowania Administracyjnego/Dz.U.z 2000r. Nr98 poz.1071 z 2001r. Nr49 poz.509 z 2002r.Nr 113 poz.984,Nr169 poz.1387/ Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Rada Miejska po zapoznaniu się z treścią skargi Pana Wiesława Romanowskiego na działalność Burmistrza Morynia oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Morynia i dokumentami w przedmiotowej sprawie, uznaje działania Burmistrza Morynia za zgodne z prawem, samą skargę zaś za bezzasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE                                                                                                        do Uchwały Nr XIX/ 163 /2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 09 września 2004r. Zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz.U.Nr137 poz.926 ostatnia zmiana Nr 173 poz.1807) strona ma obowiązek zawiadomić organ podatkowy o każdej zmianie swego adresu. Nie dokonanie tego obowiązku powoduje pozostawienie korespondencji w aktach sprawy.

W piśmie do Burmistrza Morynia z dnia 20.05.2004r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowej Pan Romanowski Wiesław potwierdza fakt, że jest właścicielem działki, za którą jest obciążony podatkiem. Przez poprzednie lata do połowy roku 2001 podatek był regulowany. W roku 2002 i 2003 decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości nie były odebrane, zgodnie z wyżej cytowaną ustawą zostały pozostawione w aktach spraw.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 23-12-2004 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2004 12:11