herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej


Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 20 października 2004r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

  • informacja dot. interpelacji

 4. Wnioski i zapytania radnych .

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał .

     a/ o zmianie uchwały Nr VII/37/90 Rady Gminy i Miasta w Moryniu z dnia 29 listopada 1990r. w sprawie utworzenia w gminie i mieście Moryń sołectw i osiedla

    b/w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej - miasto Moryń

    c/ w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIX/265/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 4 kwietnia 1997r. w sprawie ustalenia liczby usytuowania punktów sprzedaży  napojów alkoholowych na terenie Gminy Moryń oraz określenia warunków sprzedaży w tych punktach.

    d/ w sprawie zbycia lokalu użytkowego i pomieszczeń przynależnych  /dz.97obr.Stare Objezierze/

  e/ o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych,nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami stanowiącymi własność gminy Moryń

    f/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości /dz. 102/70,107/102,47/1,107/114 obr.Witnica/

    g/ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania /dz.68 obr.Moryń/

   h/ w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego

   i/ w sprawie przyznania Burmistrzowi Morynia dodatku specjalnego

     j/ w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu

   k/ /w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

     l/ zmiany budżetu na 2004 rok

   6.Informacja przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych na temat działalności Agencji na terenie gminy Moryń ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Witnica.

   7. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu.

   8. Analiza sytuacji demograficznej w szkołach prowadzonych przez gminę Moryń.

   9.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych .

   10. Wolne wnioski i zapytania.

   11 . Zamknięcie obrad XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 15-10-2004 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-10-2004 11:25