herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Relacja z oprad XX Sesji Rady Miejkiej


Relacja z obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Dnia 20 października 2004r w Witnicy odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji Burmistrz przedstawił obszerną informację na temat prac między sesjami, zadań jakie zostały zrealizowane w m. Witnica oraz o innych planowanych do realizacji w Gminie Moryń. Poinformował ponadto o zgodzie Agencji Nieruchomości Rolnej na przekazanie 0,5 ha działki nr 178 obręb Stare Objezierze na cele sportowo- rekreacyjne.

Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie utworzenia w gminie i mieście Moryń sołectw i osiedla - jednogłośnie

 2. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej - miasto Moryń - jednogłośnie

 3. w sprawie ustalenia liczby usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Moryń oraz określenia warunków sprzedaży w tych punktach- jednogłośnie

 4. w sprawie zbycia lokalu użytkowego i pomieszczeń przynależnych /dz.97 obr.Stare Objezierze/ - jednogłośnie

 5. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych , nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi , gospodarczymi i garażami stanowiącymi własność gminy Moryń- jednogłośnie

 6. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie na własność nieruchomości /dz..102/70, 107/102, 47/1,107/114 obr.Witnica/- zdjęto z porządku obrad. Sprawa zostanie przekazana celem zbadania do Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania /dz.68 obr.Moryń/- jednogłośnie

 1. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego- jednogłośnie

 2. w sprawie przyznania Burmistrzowi Morynia dodatku specjalnego - w wys.25% łącznie od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego - za przyjęciem - 10, wstrzymujące -3

 3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu- jednogłośnie

 4. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego- jednogłośnie

 5. w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok- jednogłośnie

     ł. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Moryń- jednogłośnie

( Pełna treść znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Uchwały)

Następnie przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych złożył informację na temat działalności agencji na terenie gminy Moryń, ze szczególnym uwzględnieniem m.Witnica. Poinformował o planach sprzedaży działek wyłączonych z Zakładu Rolnego Moryń oraz działki nr 6 obr. Młynary, jak również o trwających obecnie procedurach mających na celu przejęcie i rozdysponowanie nieruchomości po Spółce z o.o.”Rolwit”.

Zgodnie z pkt 7 porządku obrad rozpatrywana była skarga na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu.

Rada Miejska po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej, której powierzyła zbadanie sprawy, uznała działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu za zgodne z prawem, zaś samą skargę za bezzasadną.

W dalszym porządku obrad sesji analizowana była sprawa sytuacji demograficznej w szkołach prowadzonych przez Gminę Moryń.

Ostatnim punktem porządku obrad były odpowiedzi Pana Burmistrza na wnioski i zapytania radnych .

Przewodniczący Rady zamknął obrady XX sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 29-10-2004 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2004 11:49