herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała nrXX/168/04 w sprawie zbycia lokalu użytkowego i pomieszczeń przynależnych


                                            Uchwała Nr XX/168/2004

                                            Rady Miejskiej w Moryniu

                                          z dnia 20 października 2004r.

w sprawie zbycia lokalu użytkowego i pomieszczeń przynależnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r.

Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116, poz.1203) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie przetargu lokalu użytkowego o pow. 210, 50m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 0,51 części w działce nr 97 o pow. 8700m2, położonej w obrębie Stare Objezierze.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                             Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 06-12-2004 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2004 09:23