herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała nr XX/170/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania


                                                  U C H W A ŁA Nr XX/170/2004

                                                  R a d y M i e j s k i e j w Moryniu

                                                   z  d n i a 20 października 2004 r.

                         w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania

Na podstawie art.18 ust.1 pkt . 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568z 2004 r. Nr 192, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i art.32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z 2001r. Nr 129,poz.1447 i Nr 154, poz.1800, z 2002r. Nr 25, poz.243, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz.2058, z 2003 r. Nr 1 poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966 i nr 217, poz.2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz. 870 Nr 92, poz.880 i Nr 141, poz.1492 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż działki nr 68 o pow.233 m2 obręb 3 miasta Moryń wieczystemu użytkownikowi.

§ 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                            Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 06-12-2004 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2004 12:57