herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała nr XX/174/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu


Uchwała Nr XX/174/2004 Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 20 października 2004r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację

budynku Zespołu Szkół w Moryniu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203/

Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 140.000 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu.

2.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

3.Żródłem spłaty kredytu będą oszczędności w kosztach ogrzewania budynku a także dochody budżetu gminy.

§ 2. Harmonogram spłat kredytu stanowi załącznik nr 1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/139/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                          Karol Głodny

Uzasadnienie

Ze względu na bardzo wysokie koszty ogrzewania budynku Zespołu Szkół w Moryniu zachodzi konieczność ocieplenia budynku poprzez wymianę okien i docieplenie stropu nad łącznikiem ,konieczność zainstalowania automatyki pogodowej oraz usprawnienie systemu wentylacji sali gimnastycznej. Efekty zadania widoczne będą już w obecnym sezonie grzewczym.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XX/174/2004

z dnia 20 października 2004r.

Harmonogram

Spłaty kredytu preferencyjnego na termomodernizację budynku

Zespołu Szkół w Moryniu

L.P.

Data

Rata kapitałowa

Odsetki

Razem

Saldo pozostałe po spłacie raty kapitałowej

1

2004.11.20

0.00

345.21

345.21

140 000.00

2

2004.12.20

4 000.00

345.21

4 345.21

136 000.00

3

2005.01.20

4 000.00

345.52

4 345.52

132 000.00

4

2005.02.20

4 000.00

336.33

4 336.33

128 000.00

5

2005.03.20

4 000.00

294.58

4 294.58

124 000.00

6

2005.04.20

4 000.00

315.95

4 315.95

120 000.00

7

2005.05.20

4 000.00

299.89

4 299.89

116 000.00

8

2005.06.20

4 000.00

295.56

4 295.56

112 000.00

9

2005.07.20

4 000.00

276.16

4 276.16

108 000.00

10

2005.08.20

4 000.00

275.18

4 275.18

104 000.00

11

2005.09.20

4 000.00

264.99

4 264.99

100 000.00

12

2005.10.20

4 000.00

246.58

4 246.58

96 000.00

13

2005.11.20

4 000.00

244.60

4 244.60

92 000.00

14

2005.12.20

4 000.00

226.85

4 226.85

88 000.00

15

2006.01.20

4 000.00

224.22

4 224.22

84 000.00

16

2006.02.20

4 000.00

214.03

4 214.03

80 000.00

17

2006.03.20

4 000.00

184.11

4 184.11

76 000.00

18

2006.04.20

4 000.00

193.64

4 193.64

72 000.00

19

2006.05.20

4 000.00

177.53

4 177.53

68 000.00

20

2006.06.20

4 000.00

173.26

4 173.26

64 000.00

21

2006.07.20

4 000.00

157.51

4 157.51

60 000.00

22

2006.08.20

4 000.00

152.88

4 152.88

56 000.00

23

2006.09.20

4 000.00

142.68

4 142.68

52 000.00

24

2006.10.20

4 000.00

128.22

4 128.22

48 000.00

25

2006.11.20

4 000.00

122.30

4 122.30

44 000.00

26

2006.12.20

4 000.00

108.49

4 108.49

40 000.00

27

2007.01.20

4 000.00

101.92

4 101.92

36 000.00

28

2007.02.20

4 000.00

91.73

4 091.73

32 000.00

29

2007.03.20

4 000.00

73.64

4 073.64

28 000.00

30

2007.04.20

4 000.00

71.34

4 071.34

24 000.00

31

2007.05.20

4 000.00

59.18

4 059.18

20 000.00

32

2007.06.20

4 000.00

50.96

4 050.96

16 000.00

33

2007.07.20

4 000.00

39.45

4 039.45

12 000.00

34

2007.08.20

4 000.00

30.58

4 030.58

8 000.00

35

2007.09.20

4 000.00

20.38

4 020.38

4 000.00

36

2007.10.20

4 000.00

9.86

4 009.86

0.00

RAZEM:

140 000.00

6 640.52

146 640.52

X

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 06-12-2004 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2004 13:12