Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:Udział do 1/8 części w nieruchomości zabudowanej - działka nr 87/5 w obrębie Stare Objezierze i Udział do 1/8 części w nieruchomości gruntowej działka nr 87/3 niezabudowana, położona w obrębie Stare Objezierze

Moryń, 4 maja 2021 r.

GMOŚ.6840. 25.2020/2021.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchni nieruchomości:

Udział do 1/8 części w nieruchomości zabudowanej - działka nr 87/5 o pow. zabudowy – 129 m2, pow. działki 272 m²  położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032300/2.

Udział do 1/8 części w nieruchomości gruntowej działka nr 87/3 niezabudowana, o pow. 0,0922 ha położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032301/9, sklasyfikowana jako droga.

2. Opis nieruchomości:

Działka nr 87/5 o pow. zabudowy -  129 m2, pow. działki 272 m²  położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032300/2. Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania teren działki zabudowany jest 3-ma budynkami gospodarczymi nr ewid. 53, 54, 59, które stanowią zabudowę towarzyszącą dla części mieszkaniowej. Dojazd do działki – dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 87/3, która jest sklasyfikowana jako droga i stanowi współwłasność właścicieli działki nr 87/5. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz ogrody przydomowe. Działka jest częściowo uzbrojona – woda i energia. Budynki gospodarcze nr 53, 54, 59 – murowane, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, na ławach fundamentowych z cegły ceramicznej i kamienia. Ściany zewnętrzne gr. 25 cm z cegły ceramicznej pełnej i kamienia łamanego. Cegła skorodowana a spoiny w murze cementowo wapienne zwietrzałe i wypłukane. Stropy – drewniane mocno zniszczone. Dachy dwuspadowe, konstrukcji drewnianej kryte dachówką. Stan pokrycia zły szczególnie od strony ogrodowej. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne kat. II. Tynki zewnętrzne ( elewacja – brak. Posadzki – brak, występuje polepa gliniana. Instalacje wewnętrzne – wodociągowa i energetyczna. Stolarka otworowa drewniana, drzwi szpuntowe. Stan techniczny budynku – zły, budynki wymagają bieżących prac remontowych.

Działka nr 87/3 niezabudowana, o pow. 0,0922 ha położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032301/9, sklasyfikowana jako droga. Działka jest drogą o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Kształt działki – nieregularny. Infrastruktura techniczna – brak. Konfiguracja terenu  wyrównana. Lokalizacja ogólna i szczegółowa – korzystna, działka w obrębie zabudowy mieszkaniowej i służy jako droga dojazdowa do drogi publicznej dla przyległych do niej działek. Zagospodarowanie terenu – słabe. Warunki geotechniczne i stosunki wodne działki są korzystne.

3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości:

  • Udział do 1/8 części w nieruchomości zabudowanej - działka nr 87/5,  Udział do 1/8 części nieruchomości gruntowej - działka nr 87/3 przeznaczone są do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
  • Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajdują się ww. działki, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy,
  • Sprzedaż na własność.

4. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości:

  • Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości:

  • Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 2.900,00 zł. (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych)

6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

  • Wysokość wadium – 300,00 zł.(słownie: trzysta złotych);
  • Płatne w terminie do 04 czerwca 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym- po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

  • Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

 7. Minimalne postąpienie:

Minimalne postąpienie wynosi: – 30,00 zł.( słownie: trzydzieści złotych).

8. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

  • 10 czerwca 2021 r. godz. 10ºº, I przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją oraz na własny koszt wznowi granice nabywanej nieruchomości.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 54 lub 091 466 79 55 Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-05-2021 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 04-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 04-05-2021 10:22