herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/198/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sparwie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Moryń na lata 2004-2008 2005-01-19 14:39
Uchwała Nr XXII/195/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2005-2009 2005-01-19 14:33
Uchwała Nr XXII/196/2004 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2005r. 2005-01-19 14:32
Uchwała Nr XXII/194/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego istowarzy 2005-01-19 14:32
Uchwała Nr XXII/197/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń 2005-01-19 14:31
Uchwała nr XXII/193/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany w Uchwale nr XII/87/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz z 2016-09-19 14:30
Uchwała nr XXII/192/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych 2005-01-18 14:10
Uchwała Nr XXII/191/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2005-01-18 14:04
Relacja z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2005-01-14 08:19
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2004-12-23 14:16