herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Maryniu w dniu 29 grudnia 2004r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

- informacja dot. interpelacji

4. Wnioski i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał .

a/ w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005r.

b/ w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok

c/ w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 

d/ w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń

e/ w sprawie zmiany w uchwale nr XII/87/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru

f/ w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

g/ w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2005-2009

h/ w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2005 rok

i/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń

j/ / w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Moryń na lata 2004 - 2008

k/ w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008

6.Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Morynia

7 .Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9 .Zamknięcie obrad XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 23-12-2004 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2004 14:16