herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Relacja z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Relacja z obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Dnia 29 grudnia 2004r. w Moryniu odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Moryniu. Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Karol Głodny. Powitał radnych i gości zaproszonych. Stwierdził, że na sali jest wymagana większość do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i przedstawił porządek obrad.                   Burmistrz wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały „ wsprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008” - przyjęto jednogłośnie . Przedstawił informację na temat prac między sesjami:

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

- informacja dot. interpelacji

Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektów uchwał:

  1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005 rok- jednogłośnie

  2. w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok - jednogłośnie

  3. w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Radz Miejskiej w Moryniu- jednogłośnie

  4. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń - jednogłośnie

  5. w sprawie zmiany w uchwale nr XII/87/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru -jednogłośnie

  6. w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego- jednogłośnie

  7. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2005-2009 - jednogłośnie

  8. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych     w gminie Moryń w 2005 roku - jednogłośnie

  9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń- jednogłośnie

  10. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Moryń na lata 2004-2008 - jednogłośnie

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść skargi P. Jeremicza Aleksandra. Zaproponował powierzyć zbadanie zasadności skargi Komisji Rewizyjnej/ przyjęto jednogłośnie/.

Ostatnim punktem porządku obrad były odpowiedzi Pana Burmistrza na wnioski          i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 14-01-2005 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2005 08:19