Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Morynia w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 14 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r.

Zarządzenie Nr  3/2022
Burmistrza Morynia

z dnia 11 stycznia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 14 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową opiniującą oferty złożone na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 w składzie:

  1. Kurjata Marek                        -           Przewodniczący Komisji
  2. Portkowski Sebastian             -           Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Mikołajczyk Alicja                  -           Sekretarz Komisji

§ 2. Komisja konkursowa w oparciu o zasady określone w Programie współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 wypracowuje stanowisko i przedstawia je Burmistrzowi w formie protokołu.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz na stronie internetowej www.moryn.pl

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Gładkowska-Kiepura 11-01-2022 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Mikołajczyk 11-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Gładkowska-Kiepura 11-01-2022 13:45