herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 31 stycznia 2005r.

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

  • informacja dot. interpelacji

4.Wnioski i zapytania radnych .

5.Rozpatrzenie projektów uchwał .

a/ w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń”

b/ w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń”

c/ w sprawie przyjęcia „Programu Odnowy Sołectwa Klępicz ”

d / w sprawie powołania Komisji Turystyki, Kultury i Sportu Rady Miejskiej

w Moryniu

e/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości

f/ w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w użyczenie.

g/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność

nieruchomości

h/ w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok oraz zmiany załącznika nr 5 do

Uchwały Nr XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005 rok.

6.Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Morynia.

7.Delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy.

8.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych .

9.Wolne wnioski i zapytania.

10 .Zamknięcie obrad XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 24-01-2005 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2005 13:43