herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Relacja z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Relacja z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Dnia 31 stycznia 2005 roku w Moryniu odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej. Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji Burmistrz przedstawił informacje o pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektów uchwał:

  1. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń” - przyjęto jednogłośnie

  2. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń”- jednogłośnie

  3. w sprawie przyjęcia „Programu Odnowy Sołectwa Klępicz” - jednogłośnie

  4. w sprawie powołania Komisji Turystyki, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Moryniu, w składzie : Domaradzki Sławomir -Przewodniczący Komisji, Nowiński Adam -zastępca Przewodniczącego Komisji, Domaradzki Jerzy, Jasek Sławomir, Sobczyńska Maria, Szpejna Sławomir, Tarnowski Mariusz - jednogłośnie

e.   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości- jednogłośnie

      f.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w użyczenie -   jednogłośnie

     g.  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości-          jednogłośnie

     h.  w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok oraz zmiany załącznika nr5 do Uchwały      Nr XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005 rok- jednogłośnie

W następnej kolejności rozpatrywano skargę na działalność Burmistrza Morynia - Rada Miejska uznała działania Burmistrza za zgodne z prawem, samą zaś skargę uznano za bezzasadną.

Do udziału w pracach Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy Rada Miejska w Moryniu delegowała niżej wymienionych przedstawicieli:

  1. Tarnowski Mariusz

  2. Fryska Antoni

  3. Choroszewicz Jerzy

Ostatnim punktem porządku obrad były odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania. Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 07-02-2005 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2005 13:08