herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXIII/199/2005 Rady Miejskiej w Moryniu. w sprawie przyjęcia"Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń"


                                                    Uchwała Nr XXIII/199/2005

                                                      Rady Miejskiej w Moryniu

                                                       z dnia 31 stycznia 2005r.

                 w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. 14 ust.1i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.628, z 2002r. Nr 41, poz.365, Nr 113, poz.984, Nr 199, poz.1671, z 2003r. Nr 7, poz.78, z 2004r. Nr 96, poz.116, poz.1208 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „ Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń”, zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                         Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 07-02-2005 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2005 11:02