herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXIII/200/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń"


                                                  Uchwała Nr XXIII/200/2005

                                                   Rady Miejskiej w Moryniu

                                                     z dnia 31 stycznia 2005r.

            w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.z 2001r. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, M.P.z 2002r.Nr 49, poz.715, Dz.U.z 2002r. Nr 153, poz.233, poz.1957, z 2003r.Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, M.P. z 2003r. Nr 50, poz.782, Nr 50, poz.783, Dz.U.z 2003r. Nr 217, poz.2124, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 92, poz.880, Nr 96 poz.959, Nr 121, poz.1263 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń”, zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                    Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 07-02-2005 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2005 11:08