herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXIII/202/2005 w sprawie powołania Komisji Turystyki, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Moryniu


Uchwała Nr XXIII /202 /2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Turystyki, Kultury i Sportu Rady Miejskiej               w Moryniu

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 ) oraz § 39 Statutu Gminy Moryń ( Dz.Urz.Woj.Zach. z 2003r.Nr 25 , poz.359 ), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje Komisję Turystyki, Kultury i Sportu w następującym składzie:

1.Domaradzki Jerzy

2.Domaradzki Sławomir

3.Jasek Sławomir

4.Nowiński Adam

5.Sobczyńska Maria

6.Szpejna Sławomir

7.Tarnowski Mariusz

§ 2.Na Przewodniczącego Komisji Turystyki, Kultury i Sportu wybiera się : Domaradzki Sławomir

Na zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera się : Nowiński Adam .

§ 3.Zakres działania komisji określa załącznik do niniejszej uchwały

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

                                                                                                  Karol Głodny

 

Załącznik do Uchwały nr XXIII/202/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 stycznia 2005r.

Zakres działania Komisji Turystyki,Kultury i Sportu

Promowanie turystyki, kultury i Sportu na terenie gminy Moryń oraz współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 07-02-2005 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2005 12:27