herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXIII/203/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości


                                                    Uchwała Nr XXIII/203/2005

                                                      Rady Miejskiej w Moryniu

                                                        z dnia 31 stycznia 2005 r.

                w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116, poz.1203) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne użyczenie, na okres powyżej trzech lat:

1.działek nr 9/3 o pow. 0,75 ha; nr 9/6 o pow. 0,1355 ha położonych w obrębie Mirowo dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Sokół” w Przyjezierzu, stanowiących boisko sportowe,

2.działki zabudowanej nr 112/2 o pow. 3,0551 ha, położonej w obrębie Witnica dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Witniczanka” w Witnicy, stanowiącej stadion sportowy,

3.działki nr 146/32 o pow. 1,1011 ha, położonej w obrębie Klępicz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Korona” w Klępiczu, stanowiącej boisko sportowe,

4. działki zabudowanej budynkiem remizy i budynkiem socjalnym nr 164 o pow. 0,0974 ha ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń dla Stowarzyszenia „ Ochotnicza Straż Pożarna” w Moryniu,

5.działki zabudowanej budynkiem remizy nr 107/90 o pow. 0,0296 ha, położonej w obrębie Witnica dla Stowarzyszenia „ Ochotnicza Straż Pożarna” w Witnicy,

6.działki zabudowanej budynkiem remizy nr 136 o pow. 0,0100 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze dla Stowarzyszenia „ Ochotnicza Straż Pożarna” w Starym Objezierzu

7.działek nr 449 o pow. 1,5217ha; nr 450/1 o pow. 0,0259ha; nr 450/2 o pow. 0,0206 ha położonych w obrębie 2 miasta Moryń dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Morzycko - Moryń” w Moryniu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                        Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 07-02-2005 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2005 12:44