herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXIII/207/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia


Uchwała Nr XXIII /207/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 stycznia 2005 r

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia

Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U.z 2000r. Nr 98,poz.1071 z 2001r.Nr 49,poz.509 z 2002r. Nr 113,poz.984,Nr 169,poz.1387/ Rada Miejska w Moryniu , uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska po zapoznaniu się z treścią skargi Pana Aleksandra Jeremicza na działalność Burmistrza Morynia oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, której powierzyła zbadanie przedmiotowej sprawy , uznaje działania Burmistrza Morynia za zgodne z prawem, samą skargę zaś za bezzasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                             Karol Głodny

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że złożona przez Pana Aleksandra Jeremicza skarga nie jest zasadna, ponieważ zarzuty w niej zawarte nie znalazły potwierdzenia w dokumentach, które badała komisja, a które dotyczyły przedmiotowej skargi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 07-02-2005 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2005 12:55