herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXIII/205/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości


                                                 Uchwała Nr XXIII/205/2005

                                                    Rady Miejskiej w Moryniu

                                                     z dnia 31 stycznia 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055i nr 116, poz.1203) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Moryń od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie niżej wymienione nieruchomości:

  1. działka nr 7/3 o pow. 0,0379 ha obręb Gądno

  2. działka nr 17/4 o pow. 0,0627 ha obręb Gądno

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                    Głodny Karol

Uzasadnienie:

Działki nr 7/3 i nr 17/4 położone w obrębie Gądno są przeznaczone na poszerzenie ulicy Zielonej w Gądnie i budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 07-02-2005 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2005 12:44