herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 24 marca 2005r.

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

  • informacja dot. interpelacji

4.Wnioski i zapytania radnych .

5.Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004 rok.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał :

a / w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania nagród i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

b/ w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom, oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym,

c/ w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela i zatrudnionych o różnym obowiązkowym wymiarze godzin,

d/ w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moryń,

e/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia urządzeń wodociągowych z „Wodociągami Zachodniopomorskimi” spółka z o.o. w Goleniowie ,

f/ w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

g/ w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok oraz zmiany załącznika nr 5 do Uchwały Nr XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005 rok.

7.Informacja dotycząca utrzymania oraz planowanych remontów i inwestycji, dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Moryń.

8.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych .

9.Wolne wnioski i zapytania.

10 .Zamknięcie obrad XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 15-03-2005 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-03-2005 12:53