herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Relacja z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Relacja z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Dnia 24 marca 2005r. w Moryniu odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej.               Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Karol Głodny. Powitał radnych i gości zaproszonych. Stwierdził, że na sali jest wymagana większość do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawił porządek obrad.                   Burmistrz wniósł o rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Moryń oraz w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (107/1).  Radni jednogłośnie wyrazili na to zgodę.

Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektów uchwał:

  1. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania nagród i wypłacania dodatku mieszkaniowego - jednogłośnie

  2. w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym - jednogłośnie

  3. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela i zatrudnionych o różnym obowiązkowym wymiarze godzin - jednogłośnie

  4. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moryń - jednogłośnie

  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia urządzeń wodociągowych z „Wodociągami Zachodniopomorskimi” spółka z o.o.w Goleniowie -jednogłośnie wycofano

  6. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - za 12 , wstrzymujące- 2

  7. w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok oraz zmiany załącznika nr 5 do Uchwały nr XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005 rok - za -13, wstrzymujące - 1

  8. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Moryń - jednogłośnie

  9. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dz..107/1 Witnica - jednogłośnie

Następnie Przewodniczący Rady powitał p. Ziętka Krzysztofa - Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie oraz Dzioka Ryszarda - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Baniach. Rozmowy dotyczyły planowanych w 2005r. inwestycji drogowych w gminie Moryń oraz możliwości ich finansowania.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 19-04-2005 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2005 10:32