herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXIV/212/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej


UCHWAŁA NR XXIV/212/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 24 marca 2005r.

                 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art.57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 Nr 8, poz.60) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną w wys. 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy:

  1. podatku od nieruchomości,

  2. podatku od środków transportowych,

  3. podatku rolnego i leśnego,

  4. podatku od posiadania psów,

  5. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych płaconych w formie karty podatkowej,

  6. podatku od spadków i darowizn,

  7. opłaty targowej.

§2. Traci moc uchwała Nr XIII / 137 / 99 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 września 1999r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej oraz uchwała Nr XVI/123/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 21-04-2005 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2005 10:11