herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXIV/215/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 marca 2005r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dz.107/1 Witnica


                                                  Uchwała Nr XXIV/215/2005

                                                  Rady Miejskiej w Moryniu

                                                     z dnia 24 marca 2005r.

                                     w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r.

Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 62, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie przez Gminę Moryń od użytkownika wieczystego, na okres powyżej trzech lat części działki nr 107/1 o pow. 114m2, położonej w obrębie Witnica.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 27-04-2005 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2005 12:24