herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXV/222/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej dz.107/86 obr.Witnica


Uchwała Nr XXV/222/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 62, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116, poz.1203 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie przetargu działki zabudowanej budynkiem gospodarczym , usytuowanym na działce nr 107/86 o pow. 0,3681 ha w udziale do 3/10 części, obręb Witnica.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 09-06-2005 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2005 09:15