herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Relacja z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Relacja z obrad XXVI Sesji

Rady Miejskiej w Moryniu

Dnia 23 czerwca 2005 roku w Moryniu odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad.

Na wniosek Burmistrza do porządku obrad sesji wprowadzono projekty uchwał:

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Gryfino ( ul.Szkolna, Nowe Objezierze )

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Gryfinie(ul.Lipowa)

- w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie urządzenia parkingu w Moryniu.

Protokół z poprzedniej sesji przyjęty został jednogłośnie.

Burmistrz wręczył uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, wyróżniającym się w nauce oraz zajmującym wysokie lokaty w konkursach i w sporcie, dyplomy i upominki.        Złożył informację z prac wykonanych w okresie między sesjami Rady.           Poinformował, że wnioski z poprzedniej sesji zostały już zrealizowane bądź też są w trakcie realizacji, o czym radni zostali powiadomieni.  Ponadto zaznaczył, że na sesji sierpniowej wystąpi o to aby część budynku SP w Klępiczu przeznaczyć na mieszkania, co może być pomocne w zagospodarowaniu budynku w momencie, kiedy dojdzie do likwidacji szkoły. Omówił wyniki egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz poinformował       o sytuacji demograficznej w oświacie.

Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - przyjęto jednogłośnie

 2. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (dz.66 Gądno) - przyjęto jednogłośnie

 3. w sprawie zmiany budżetu na 2005r. oraz zmiany załącznika nr 10 do Uchwały Nr XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005 rok - za przyjęciem uchwały 10 , wstrzymujące -2

 4. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008 - przyjęto jednogłośnie,

 5. w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w postaci weksla „in blanco” na zadanie „Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Moryniu”- przyjęto jednogłośnie

 6. w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków na zbiorowe odprowadzenie ścieków , obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu- za przyjęciem 10, przeciw-1, wstrzymujące-1

 7. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie- za przyjęciem 9, przeciw -1, wstrzymujące -2

 8. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Przedszkola w Moryniu- przyjęto jednogłośnie

 9. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Przyjezierze”- przyjęto jednogłośnie

 10. w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Bielin”- przyjęto jednogłośnie

 11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Gryfino( ul.Szkolna , Nowe Objezierze)- przyjęto jednogłośnie

 12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Gryfinie (ul.Lipowa)- przyjęto jednogłośnie

ł. w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie urządzania parkingu w Moryniu - przyjęto jednogłośnie .

Radni wytypowali kandydatów do komisji konkursowej do wyboru dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu. Zostali nimi:

- Serafiński Władysław

- Domaradzki Jerzy

Ostatnim punktem porządku obrad sesji były zapytania Radnych i odpowiedzi Burmistrza. 

 Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 04-07-2005 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2005 09:20