Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/234/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków Min. Edukacji Narodowej i Sportu w postaci weksla


Uchwała Nr XXVI/234/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 czerwca 2005r.

w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w postaci weksla „in blanco” na zadanie „Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Moryniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” w powiązaniu z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Moryniu wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Morynia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Moryniu” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) do kwoty 300.000zł i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” Gminy Moryń na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§ 2. Realizacja zabezpieczenia następować będzie z wpływów z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i sprzedaży mienia komunalnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/234/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 czerwca 2005r.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Moryniu” uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych, w wysokości zapewniającej wykonanie kompleksowe całości zadania. W związku z tym Gmina Moryń wystąpiła w grudniu 2003 roku do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego o ujecie przedmiotowej inwestycji w Wojewódzkim Programie Rozwoju Bazy Sportowej (WPRBS). W maju 2005r przedmiotowa inwestycja została umieszczona przez Sejmik Województwa do uchwalonego WPRBS na lata 2005-2007, a zadanie otrzymało szansę dofinansowania ze środków MENiS kwotą 300.000zł.

Gmina Moryń w styczniowym naborze projektów realizowanych ze środków ZPORR o wsparcie projektu budowy boisk szkolnych. Z montażu finansowego wynika, że przy udziale środków Unijnych i MENiS, Gmina Moryń byłaby w stanie zrealizować zadanie przy minimalnym wkładzie środków własnych.

Zgodnie z § 6 ust. 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003r w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczenia, beneficjent składa wraz z wnioskiem ustanowienie zabezpieczenia wykonania zobowiązania prawidłowego wydatkowania przyznanych przez MENiS środków. Zabezpieczenie te może występować w dwóch formach: jako wpis hipoteki w Księdze Wieczystej nieruchomości, oraz w postaci weksla „In blanco”. Prostszą formą zabezpieczenia w tym wypadku jest zabezpieczenie wekslem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2005 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2005 12:48