herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXVI/240/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Gryfino(ul.Szkolna , Nowe Objezierze)


U C H W A Ł A Nr XXVI/240/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 czerwca 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Gryfino

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 161, poz.1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Gryfino na wykonanie przełożenia chodników w ulicy Szkolnej w Moryniu i remont chodnika w Nowym Objezierzu. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

 

U Z A S A D N I E N I E

Zawarcie porozumienia  jest podyktowane koniecznością przełożenia chodników w ulicy Lipowej i Szkolnej w Moryniu i remontu chodnika w Nowym Objezierzu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2005 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2005 13:20