herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXVI/241/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie urządzenia parkingu w Moryniu


Uchwała Nr XXVI/241/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 czerwca 2005r.

w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie urządzenia parkingu w Moryniu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 62, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się Burmistrza Morynia do podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji infrastrukturalnej służącej wykonywaniu zadań własnych gminy, polegającej na urządzeniu parkingu publicznego na działce nr 28/3 o pow. 0,1093ha, obręb 1 miasta Moryń, przejmowanej od Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Szczecinie w trybie art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( Dz.U. z 2004r. Nr 208, poz.2128).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2005 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2005 13:25