herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXVII/243/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości


Uchwała Nr XXVII/243/05

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 7 września 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116, poz.1203) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne użyczenie części nieruchomości nie zabudowanej nr 120/3 o pow. 600m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla Ligi Obrony Kraju „ Dzik” w Moryniu, na okres powyżej 3 lat, z przeznaczeniem na urządzenie parkingu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 16-09-2005 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2005 13:13