herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXVII/244/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własość nieruchomości


Uchwała Nr XXVII/244/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 7 września 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz.1203 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Moryń działek nr 184/34 o pow.0,0046 ha i nr 184/35 o pow. 0, 0465 położonych w obrębie Bielin od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Głodny Karol

UZASADNIENIE

Działki nr 184/34 o pow.0,0046 ha i nr 184/35 o pow. 0,0465 ha położone w Bielinie stanowią dojazd do działki nr 184/40 o pow. 0,9618 ha obręb Bielin ( droga wewnętrzna do bloków) .

Przejęcie tych działek od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie umożliwi dojazd z drogi wojewódzkiej do wszystkich posesji usytuowanych wzdłuż drogi (mapa w załączeniu) i do drogi wewnętrznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 16-09-2005 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2005 13:20