herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXVIII/252/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ustalenia na 2005 rok jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Moryniu


Uchwała Nr XXVIII/252/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 08 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia na 2005 rok jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Na podstawie art.117 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz 1611,Nr 189, poz.1851 z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135 i 273, poz.2703 z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 65, poz.565/ -Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu :

  1. na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych - 0,16zł/m2 powierzchni.

§ 2. Kwotę należnej dotacji przedmiotowej ustala się przy zastosowaniu stawki jednostkowej, której mowa w § 1.

§ 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu przedstawi rozliczenie z przekazanej dotacji z wykazaniem kwot należnych, wielkości otrzymanej oraz ewentualne nadpłaty i braki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 25-11-2005 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2005 08:34