Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXIX/259/2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR XXIX/259/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 8grudnia2005r

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o  podatkach i opłatach lokalnych/Dz. U. z 2002r.Nr 9,poz.84,Nr 200,poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110,poz.1039,Nr 188,poz.1840,Nr 200,poz.1953 i Nr 203,poz.1966,z 2004r.Nr 92,poz.880 i 884,Nr 96,poz.959,Nr 123,poz.1291 i Nr 281,poz.2782 oraz z 2005r.Nr 130, poz.1087,Nr 143,poz.1199,Nr 164,poz.1365,Nr167,poz.1399 i Nr 169, poz.1419,Nr175,poz.1462 i Nr 179,poz.1484/ Rada Miejska w  Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a/ od 3,5t do 5,5t włącznie 656,00

b/ powyżej 5,5t do 9t włącznie 1.093,00zł

c/ powyżej 9t do poniżej 12 ton 1.312,00zł

Stawki podatku od środków transportowych określone w p.pkt a/,b/,c/ obniża się dla:

 • samochodów wyprodukowanych po 2000 roku o 100,00zł

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (W TONACH)

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

  1. Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  1. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

13

1.388,00

1.444,00

13

14

1.444,00

1.555,00

14

15

1.500,00

1.666,00

15

1.555,00

1.777,00

3 osie

12

17

1.555,00

1.777,00

17

19

1.610,00

1.870,00

19

21

1.666,00

1.999,00

21

23

1.722,00

2.055,00

23

25

1.777,00

2.110,00

25

1.833,00

2.166,00

4 osie i więcej

12

25

1.777,00

2.110,00

25

27

1.833,00

2.166,00

27

29

1.888,00

2.333,00

29

31

1.943,00

2.505,00

31

1.999,00

2.505,00

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton -.1.530,00

Stawki podatku od środków transportowych obniża się dla:

 • ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych po 2000 roku o 100,00zł

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

  1. Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  1. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1.555,00

1.610,00

18

25

1.610,00

1.666,00

25

31

1.666,00

1.777,00

31

1.722,00

1.936,00

3osie

12

40

1.388,00

1.822,00

40

1.822,00

2.505,00

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 333,00zł

Stawkę podatku od przyczep i naczep wyprodukowanych po 2000 roku obniża się o 100,00zł.

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  1. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1oś

12

18

388,00

444,00

18

25

444,00

500,00

25

500,00

593,00

2 osie

12

28

444,00

500,00

28

33

649,00

899,00

33

38

899,00

1.365,00

38

1.216,00

1.798,00

3 osie

12

38

716,00

996,00

38

996,00

1.355,00

 1. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc 1.222,00zł

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.777,00zł

Stawki podatku określone w p.pkt a/ i b/ obniża się dla:

 • autobusów wyprodukowanych po 2000 roku o 100,00 zł,

§ 2. Całkowicie zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność jednostek organizacyjnych gminy z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art.8 pkt 2,4,i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/185/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 02 grudnia 2004r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne; tekst jedn, Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 22-12-2005 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2005 11:59