Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXIX/257/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/260/2001 z dnia 19 kwietnia 2001r.


Uchwała Nr XXIX /257/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 8 grudnia 2005 r.

o zmianie Uchwały Nr XXVI/260/2001 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wysokości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu

Na podstawie § 3 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr160, poz.1343) w związku z art.5 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2005r. Nr 190,poz.1606 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/260/2001 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wysokości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu, wprowadza się następującą zmianę :

1) w § 2 ust.1 wyrazy „ 2,50 zł ( słownie : dwa złote 50/100 )” zastępuje się wyrazami „ 4,00 zł słownie : cztery złote) „ .

§ 2.Uchwała wchodzi w życie po podjęciu z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2005r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr160, poz.1343) , miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów , ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, i wartości jednego punktu w złotych.

Zgodnie z ust 4 w/w rozporządzenia wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z radą gminy.

Ze względu na odległy okres ustalenia wartości jednego punktu w wysokości 2,50 zł należy podwyższyć jego wartość na 4,00 zł .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 22-12-2005 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2005 12:11