Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Rady miejskiej w Moryniu Nr XXIX/256/2005 w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin


Uchwała Nr XXIX /256/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 8 grudnia 2005 r.

w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „Myślibórz”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 i art.64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę utworzenia związku międzygminnego o nazwie Celowy Związek Gmin „Myślibórz” .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/37/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „Myślibórz” .

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/256/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „Myślibórz”

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym , uchwałę o utworzeniu związku podejmują Rady zainteresowanych gmin. Podjęcie niniejszej uchwały jest podyktowane faktem ujednolicenia uchwał wszystkich uczestników Związku.

Utworzenie Związku jest celowe ,ponieważ jego zadaniem będzie rozwiązywanie problemów i zaspakajanie potrzeb w zakresie ochrony środowiska naturalnego, utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, które do tego Związku przystąpią.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 22-12-2005 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2005 12:14