Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXIX/255/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XX/169/2004 z dnia 20 października 2004 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność gminy Mo


U C H W A Ł A Nr XXIX/255/2005

R a d y M i e j s k i e j w Moryniu

z d n i a 8 grudnia 2005 r.

o zmianie w uchwale nr XX/169/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 20 października 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami stanowiącymi własność gminy Moryń.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr 116, poz.1203 , nr 167, poz.1759 oraz z 2005r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) i art. 68 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603, zm. Nr 281, poz. 2782 i z 2005r. nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XX/169/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 20 października 2004 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami stanowiącymi własność gminy Moryń , § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3 Ustala się następujące bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej, budynków mieszkalnych na rzecz najemców w następującej wysokości:

1. 95% ceny przy jednorazowej wpłacie ceny w budynkach wybudowanych do roku 1980

2. 80% ceny przy wpłacie jednorazowej w budynkach wybudowanych po roku 1980.

3. 85 % ceny przy sprzedaży na raty w budynkach wybudowanych do roku 1980.

4. 70% ceny przy sprzedaży na raty w budynkach wybudowanych po roku.1980 „.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

U Z A S A D N I E N I E

Dokonano zmiany § 3 uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych , nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi , gospodarczymi i garażami wybudowanych do 1980r. stanowiących własność gminy Moryń; podwyższając wysokość bonifikaty o dalsze 5 %, aby umożliwić najemcom lokali mieszkalnych ich wykup. Pozwoli to na wykup mieszkań przez najemców o najniższych dochodach , gdyż będą płacili przy wpłacie jednorazowej 5 % wartości , a na raty 15% wartości.

W gminnym zasobie mieszkaniowym znajduje się:

- 43 lokale w mieście

- 26 lokali na obszarach wiejskich

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 22-12-2005 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2005 12:20