Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/261/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok


Uchwała Nr XXIX/261/2005 r.

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 08 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2005r.Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457/ Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 4.000zł

w tym:

1.Zadania własne o kwotę 4.000zł

z tego:

Dział 921 rozdział 92116 § 2020 o kwotę 4.000zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 20.359zł

w tym:

1.Zadania własne o kwotę 20.359zł zł

z tego:

Dział 630 rozdział 63003 § 4300 o kwotę 20.359zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 24.359 zł

w tym:

1.Zadania własne o kwotę 24.359zł

z tego:

Dział 710 rozdział 71035 § 2650 o kwotę 20zł

„ 750 „ 75020 § 2320 „ 339zł

„ 921 „ 92109 § 2480 „ 20.000zł

„ „ 92116 § 2480 „ 4.000zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do § 1

Dział 921-dotacja z budżetu państwa dla biblioteki na zakup woluminów- 4.000.

Do § 2

Dział 630-zmniejszenie środków na biuro ds. promocji -20.359.

Do § 3

Dział 710-dotacja dla ZGKiM w Moryniu na utrzymanie cmentarzy - 20,

Dział 750-dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup serwera

wraz z oprzyrządowaniem, mający zapewnić gminie dostęp

do bazy danych ewidencji gruntów i budynków - 339,

Dział 921-rozdz.92109-dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury

w Moryniu na zakup sprzętu nagłaśniającego -20.000,

rozdz.92116-dotacja dla biblioteki na zakup woluminów - 4.000.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 21-03-2006 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2006 12:10