herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXX/269/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej


Uchwała Nr XXX/269/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie obciążania służebnością nieruchomości gminnej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża zgodę na obciążenie służebnością nieruchomości gminnej zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 69/1 położona w obrębie Witnica w celu zapewnienia dojścia i dojazdu do drogi publicznej z działek nr 62/1, nr 62/2 i nr 62/3 położonych w obrębie Witnica.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Działka nr 69/1 obręb Witnica jest drogą gruntową zapewniającą dojazd do gruntów rolnych . Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie sprzedała działki nr 62/1, nr 62/2 i nr 62/3 obręb Witnica do których należy zapewnić dojazd do drogi publicznej . W związku z powyższym należy podjąć uchwałę o podanej wyżej treści.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 17-02-2006 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2006 09:05