herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXX/275/2006 Rady Miejskiej w Moryniuw sprawie wydatków budżetowych , które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego


Uchwała Nr XXX/275/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie wydatków budżetowych, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego .

Na podstawie art.126 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz 1611,Nr 189, poz.1851 z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135 i 273, poz.2703 z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565 /

Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wydatkowane, planowane środki do wykorzystania w budżecie roku 2005 nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości 11.204zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 851 rozdział 85154 § 4210 kwota - 3.000zł,

Dział 851 rozdział 85154 § 4300 kwota - 8.204zł.

§ 2. Kwota wydatków, o których mowa w § 1 podlega przekazaniu na wyodrębniony rachunek bankowy i będzie wykorzystana w okresie do 30.09.2006r.

§ 3. Środki określone w § 1 przeznacza się na wspieranie zajęć prowadzonych w czasie ferii zimowych i letnich, kolonii i obozów terapeutycznych, wyjazdów na wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 21-03-2006 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2006 12:18