herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad


Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 23 marca 2006r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

  • informacja dot. interpelacji.

5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Moryń.

6. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu w 2005 roku.

7.Informacja z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w gminie Moryń w 2005 roku.

8.Wnioski i zapytania radnych

9.Rozpatrzenie projektów uchwał :

a/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 96/4 obr.Przyjezierze),

b/ w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

c/ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moryń,

d/ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno.

10. Rozpatrzenie wniosków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Moryniu, dotyczących gospodarki odpadami.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych .

12. Wolne wnioski i zapytania.

13 . Zamknięcie obrad XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 06-04-2006 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2006 12:29