herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXII/287/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz.96/4 obr. Przyjezierze)

 

U c h w a ł a Nr XXXII/287/2006

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia 23 marca 2006 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości .

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. Nr 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 , z 2005 r. 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje :

 

 

 

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie działki nr 96/4 o pow. 0,0026 ha położonej w obrębie Przyjezierze pod przepompownię ścieków.

 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady

 

 

Krystyna Cichowlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S D N I E N I E

 

 

Działka nr 96/4 o pow. 0,0026 ha położona w obrębie Przyjezierze zostanie przeznaczona pod przepompownię ścieków w Przyjezierzu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 25-04-2006 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 31-07-2006 09:37