herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad


Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 20 KWIETNIA 2006r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

  • informacja dot. interpelacji.

5.Wnioski i interpelacje radnych.

6. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu za

2005 rok.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok .

a/ informacja Skarbnika Gminy z wykonania budżetu za 2005 rok,

b/ opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej oraz Komisji Turystyki,

Kultury i Sportu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok,

c/ opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok

i złożenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morynia,

d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz przedłożonym wniosku

Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2005 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania

budżetu gminy Moryń za 2005 rok.

9.Rozpatrzenie projektów uchwał :

a/ w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu szkoleniowego „Nauka- Twoją szansą na

sukces”,

b/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości

(dz.72/14 obr.1m.Moryń),

c/ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz.183 obr.3 m. Moryń),

d/ w sprawie realizacji inwestycji w zakresie usług, kultury i sportu w miejscowości Witnica,

e/ w sprawie projektu planu ochrony Cedyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny

Dolnej Odry,

f/ w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok.

g w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Moryń,

h/ w sprawie powołania Skarbnika Gminy Moryń.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych .

11. Wolne wnioski i zapytania.

12 . Zamknięcie obrad XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 12-04-2006 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2006 12:09