Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/296/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok


Uchwała Nr XXXIII/296/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 12.700zł

w tym:

Dział 630 rozdział 63003 § 4300 o kwotę 1.200zł

„ 710 „ 71004 § 4300 „ 7.200zł

„ 921 „ 92120 § 4300 „ 4.300zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 12.700zł

w tym:

Dział 630 rozdział 63003 § 2820 o kwotę 1.200zł

„ 710 „ 71035 § 4210 „ 4.300zł

„ 900 „ 90095 § 4210 „ 1.200zł

„ 921 „ 92109 § 2480 „ 6.000zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie

Do § 1.

Dział 630- zmniejszenie środków przeznaczonych na promocję gminy - 1.200

Dział 710-zmniejszenie środków przeznaczonych na prace planistyczne- 7.200

Dział 921- zmniejszenie środków przeznaczonych na ochronę zabytków- 4.300

Do § 2.

Dział 630-dotacja na realizację zadania w zakresie krajoznawstwa oraz

wypoczynku dzieci i młodzieży - 1.200

Dział 710-zakup bramy wjazdowej na cmentarz - 4.300

Dział 900-zwiększenie planu na wydatki w zakresie zatrudnienia osób

odbywających zastępczą służbę wojskową - 1.200

Dział 921- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu na

remont budynku - 6.000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 25-04-2006 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2006 14:26