herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXIII/294/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości(dz.183 obr.3m.Moryń)


Uchwała Nr XXXIII/294/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 20 kwietnia 2006

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 Nr 17, poz. 128) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż garażu nr 4 usytuowanego na działce nr 183 o pow. 0,0842 ha, obręb 3 miasta Moryń, księga wieczysta 39404.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

W związku ze zwolnieniem pomieszczenia garażowego w Moryniu przy ulicy Szkolnej 10 podjęto decyzję o jego sprzedaży w formie przetargu.

Garaż znajduje się pod częścią mieszkalną tzw. „domu nauczyciela”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 25-04-2006 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2006 14:28