herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Relacja z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Relacja z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Dnia 20 kwietnia 2006r. w Moryniu odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej. Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Karol Głodny. Powitał radnych i gości zaproszonych. Stwierdził, że na sali jest wymagana większość do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawił porządek obrad. Burmistrz Morynia złożył informację z prac wykonanych w okresie między sesjami Rady. Po czym nastąpiły wnioski i interpelacje radnych.

Następnie przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu złożył informację z działalności Zakładu za rok 2005.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie nad udzieleniem Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania budżetu gminy Moryń za 2005 rok.

Rozpatrzono następujące projekty uchwał:

  1. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu szkoleniowego”Nauka-Twoją Szansą na sukces”- podjęto jednogłośnie;

  2. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości (dz.nr 72/14 obr.1 m.Moryń)- podjęto jednogłośnie;

  3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości(dz.183)-podjęto jednogłośnie;

  4. w sprawie realizacji inwestycji w zakresie usług, kultury i sportu w miejscowości Witnica - podjęto jednogłośnie;

  5. w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok - podjęto jednogłośnie;

  6. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Moryń / w związku z przejściem na emeryturę/ - podjęto jednogłośnie;

  7. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Moryń - podjęto jednogłośnie;

Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 26-04-2006 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 10:43